ISO 9001-certificering als basis voor wereldwijde partnerschappen met leveranciers

Ontdek hoe ISO 9001-certificering bedrijven meer vertrouwen in de klant, betere interne processen, internationale erkenning, risicominimalisatie en voortdurende verbetering biedt.

"DQS Kwaliteitsmanagement Iso9001 logo"

Ontdek hoe ISO 9001-certificering bedrijven meer vertrouwen in de klant, betere interne processen, internationale erkenning, risicominimalisatie en voortdurende verbetering biedt.

Selectie van leveranciers op basis van ISO 9001-certificering

In een geglobaliseerde wereld waar goederen vaak duizenden kilometers verderop worden geproduceerd, is het bijzonder belangrijk voor bedrijven om hoge kwaliteitsnormen te handhaven in hun zoektocht naar succes.

De ISO-certificering toont aan dat de leverancier zich inzet om de Duitse kwaliteitsnormen te handhaven en te voldoen aan internationaal erkende normen.

Een wederzijds begrip van de reikwijdte van ISO 9001-certificering stelt bedrijven in staat om een weloverwogen beslissing te nemen bij het selecteren van leveranciers.

Wat is ISO 9001?

ISO 9001 is een internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.

Certificering biedt een kader om organisaties te helpen bij het opzetten en onderhouden van processen om consistente kwaliteit en klanttevredenheid te garanderen.

ISO 9001 specificeert criteria voor een kwaliteitsmanagementsysteem, waaronder een sterke klantgerichtheid, voortdurende verbetering en een procesgerichte aanpak.

De certificering getuigt van de inzet van een bedrijf om aan de eisen van de klant te voldoen en producten of diensten van de hoogste kwaliteit te leveren.

Industriële robotarm in een moderne fabriekshal

Welke voordelen biedt ISO 9001?

Het behalen van een ISO 9001-certificering biedt zowel de leverancier als de koper talloze voordelen. Enkele van de belangrijkste voordelen zijn

 • Meer vertrouwen bij de klant: ISO 9001-certificering toont aan dat een leverancier zich inzet om aan de eisen van de klant te voldoen en superieure producten of diensten te leveren. Certificering geeft vertrouwen aan potentiële kopers en verzekert hen dat de leverancier kwaliteitsgericht werkt.
 • Verbeterde interne processen: De implementatie van ISO 9001 vereist dat organisaties effectieve processen en procedures invoeren. Dit helpt om processen te optimaliseren, inefficiënties te elimineren en fouten te verminderen. Door zich te houden aan gestandaardiseerde processen kan de leverancier consistent producten en diensten van hoge kwaliteit leveren, wat zowel de koper als zijn eigen bedrijf ten goede komt.
 • Internationale erkenning: ISO 9001 wordt internationaal erkend en gerespecteerd. Werken met een leverancier die deze certificering heeft, biedt een sterk concurrentievoordeel, vooral in een geglobaliseerde marktomgeving. De certificering getuigt van de inzet van de leverancier om aan de hoogste kwaliteitsnormen te voldoen.
 • Risicominimalisatie: ISO 9001-certificering legt bijzondere nadruk op risicobeheer en moedigt bedrijven aan om potentiële risico’s te identificeren en preventieve actie te ondernemen. Deze proactieve aanpak helpt risico’s te minimaliseren en potentiële kwaliteitsproblemen aan te pakken voordat ze een impact hebben op de bedrijfsactiviteiten of reputatie van de koper.
 • Voortdurende verbetering: ISO 9001 bevordert een cultuur van voortdurende verbetering. Gecertificeerde leveranciers moeten hun processen regelmatig controleren en evalueren om verbetermogelijkheden te identificeren. Dit streven naar voortdurende verbetering komt zowel de leverancier als de afnemer ten goede omdat het innovatie aanmoedigt en een constante focus op kwaliteit garandeert.

Stappen naar ISO 9001 certificering

Het verkrijgen van een ISO 9001-certificering omvat een systematisch proces. Hoewel de specifieke stappen per organisatie kunnen verschillen, omvat het algemene kader meestal het volgende:

 • Gap-analyse: De leverancier evalueert zijn bestaande kwaliteitsmanagementsysteem ten opzichte van de ISO 9001-eisen en identificeert gebieden die verbetering behoeven.
 • Documentatieontwikkeling: De leverancier moet zijn kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkelen en documenteren, met inbegrip van beleidslijnen, procedures en werkinstructies, om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de ISO 9001-normen.
 • Implementatie: De leverancier implementeert het gedocumenteerde kwaliteitsmanagementsysteem in de hele organisatie, leidt werknemers op en zorgt ervoor dat de gedefinieerde processen worden nageleefd.
 • Interne audits: Interne audits worden uitgevoerd om de effectiviteit en naleving van het kwaliteitsmanagementsysteem te evalueren. Deze stap helpt om eventuele hiaten of afwijkingen te identificeren die moeten worden verholpen.
 • Beoordeling door het management: Het topmanagement beoordeelt de prestaties van het kwaliteitsmanagementsysteem en zorgt ervoor dat het geschikt en effectief blijft.

Externe audits: Een geaccrediteerde certificatie-instelling voert een externe audit uit om de naleving van de ISO 9001-eisen te beoordelen. Als de audit met succes wordt afgerond, wordt het ISO 9001-certificaat toegekend.

"Werknemers verpakken dozen in een moderne werkplaats"

ISO 9001 certificeringsproces

StapBeschrijving van de
1Een kloofanalyse uitvoeren om gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn in het huidige kwaliteitsmanagementsysteem.
2Ontwikkeling en documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem, inclusief richtlijnen, procedures en werkinstructies.
3Implementeren van het kwaliteitsmanagementsysteem in de hele organisatie, zorgen voor naleving en opleiden van medewerkers.
4Het uitvoeren van interne audits om de effectiviteit en naleving van het kwaliteitsmanagementsysteem te beoordelen.
5Het topmanagement beoordeelt de prestaties van het kwaliteitsmanagementsysteem en zorgt ervoor dat het geschikt en effectief blijft.
6Een geaccrediteerde certificatie-instelling voert een externe audit uit om de naleving van de ISO 9001-vereisten te beoordelen.
7Het ISO 9001-certificaat wordt toegekend na succesvolle afronding van de externe audit.

Wat is een kwaliteitsmanagementsysteem?

Het concept van een kwaliteitsmanagementsysteem staat centraal in ISO 9001. Een kwaliteitsmanagementsysteem (QMS ) is een verzameling onderling verbonden processen en procedures die een organisatie vaststelt om haar kwaliteitsdoelstellingen te bereiken. Het biedt een kader voor de consistente levering van producten of diensten die voldoen aan de eisen van de klant en die de klanttevredenheid verbeteren.

Een robuust QMS helpt organisaties bij het identificeren, documenteren en bewaken van belangrijke processen om ervoor te zorgen dat ze effectief en efficiënt worden uitgevoerd. Het omvat verschillende elementen zoals procesbeheer, toewijzing van middelen, prestatiemeting en voortdurende verbetering.

"Werknemer krijgt training van een collega aan haar bureau"

Goede redenen voor een kwaliteitsmanagementsysteem

De implementatie van een QMS volgens de eisen van ISO 9001 levert de leverancier verschillende concrete voordelen op. Enkele van deze voordelen zijn

 • Verbeterde organisatorische efficiëntie: Een goed gedefinieerd QMS zorgt ervoor dat processen worden geoptimaliseerd, redundanties worden verminderd en de efficiëntie wordt verhoogd. Dit leidt tot een optimaal gebruik van middelen en een verbeterde productiviteit.
 • Consistente levering van producten/diensten: Door processen te standaardiseren stelt een QMS leveranciers in staat om consistent producten of diensten te leveren die voldoen aan vooraf gedefinieerde kwaliteitsnormen. Deze consistentie schept vertrouwen bij klanten en bevordert langdurige relaties.
 • Verbeterd risicobeheer: Een QMS vergemakkelijkt de identificatie, beoordeling en minimalisering van risico’s. Door proactief risicobeheer kunnen leveranciers kwaliteitsproblemen minimaliseren en zorgen voor soepele processen voor de afnemer. Door proactief risicobeheer kunnen leveranciers het optreden van kwaliteitsproblemen minimaliseren en zorgen voor soepele processen voor de koper.
 • De klanttevredenheid verhogen: ISO 9001 bevordert een klantgerichte aanpak en helpt leveranciers om de eisen van de klant beter te begrijpen en eraan te voldoen of ze te overtreffen. Deze focus op klanttevredenheid versterkt relaties en bevordert klantloyaliteit.
 • Voortdurende verbetering bevorderen: een QMS moedigt organisaties aan om continu te verbeteren. Door processen te bewaken, gegevens te verzamelen en belangrijke prestatie-indicatoren te analyseren, kunnen leveranciers mogelijkheden voor verbetering identificeren en innovatie stimuleren.

Aanbod voor uw onderdelen

Waarom is een procesgerichte aanpak belangrijk voor ISO 9001-certificering?

ISO 9001 legt bijzondere nadruk op de invoering van een procesgerichte aanpak binnen een organisatie. Deze aanpak richt zich op het begrijpen en beheren van de onderling gerelateerde processen die bijdragen aan het bereiken van kwaliteitsdoelstellingen. De procesgerichte aanpak biedt verschillende voordelen:

 • Transparantie van afdelingen: Door een procesgerichte aanpak te hanteren, krijgen organisaties een duidelijk inzicht in de verbanden tussen hun afdelingen en de geïmplementeerde processen. Dit bevordert de transparantie en stelt bedrijven in staat om knelpunten te identificeren, werkstromen te optimaliseren en middelen efficiënt toe te wijzen.
 • Identificatie van procesinputs en -outputs: De procesgerichte aanpak vereist dat organisaties inputs, activiteiten en outputs voor elk proces definiëren. Deze duidelijkheid zorgt ervoor dat elke stap in het proces goed gedocumenteerd is en voldoet aan de kwaliteitsdoelstellingen.
 • Voortdurende controle en verbetering: Het implementeren van een procesgerichte aanpak stelt organisaties in staat om de prestaties van processen te controleren en belangrijke indicatoren te meten. Deze op gegevens gebaseerde aanpak vergemakkelijkt de identificatie van verbetermogelijkheden en stimuleert voortdurende ontwikkeling.
 • Identificatie en minimalisatie van risico’s: Door processen in kaart te brengen, kunnen organisaties potentiële risico’s identificeren en passende controlemaatregelen ontwikkelen. Deze proactieve benadering van risicomanagement minimaliseert het optreden van kwaliteitsproblemen en helpt hoge standaarden te handhaven.
"Technicus werkt aan een computerwerkstation in het CNC24 kantoor"

Belangrijkste voordelen van ISO 9001 certificering

VoordeelBeschrijving van de
Meer vertrouwen bij de klantDe ISO 9001-certificering toont aan dat men wil voldoen aan de eisen van de klant en producten of diensten van hoge kwaliteit wil leveren.
Verbeterde interne processenDe implementatie van ISO 9001 helpt om processen te optimaliseren, inefficiënties te elimineren en fouten te verminderen.
Internationale erkenningISO 9001 wordt internationaal erkend en biedt een concurrentievoordeel op de wereldmarkt.
Geminimaliseerde risico’sISO 9001-certificering legt de nadruk op risicobeheer om potentiële kwaliteitsproblemen proactief te identificeren en aan te pakken.
Voortdurende verbeteringISO 9001 bevordert een cultuur van voortdurende verbetering en innovatie.

Samenvatting

Een wereldwijd leverancierspartnerschap met ISO 9001-certificering biedt aanzienlijke voordelen voor bedrijven die veel belang hechten aan producten of diensten van hoge kwaliteit. ISO 9001 garandeert naleving van de Duitse kwaliteitsnormen en stelt hoge eisen aan de interne CNC-productieprocessen van de leverancier. Door een gecertificeerde leverancier te kiezen, kunnen bedrijven een groter vertrouwen van de klant, verbeterde interne processen, internationale erkenning, risicominimalisatie en voortdurende verbetering verwachten.

De stappen naar ISO 9001-certificering omvatten een kloofanalyse, de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagementsysteem, implementatie, interne en externe audits en het behalen van de certificering.

Het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem in overeenstemming met de ISO 9001-vereisten biedt verschillende tastbare voordelen voor een leverancier: waaronder verbeterde organisatorische efficiëntie, consistente levering van producten/diensten, verbeterd risicobeheer, verhoogde klanttevredenheid en voortdurende verbetering.

Een procesgeoriënteerde aanpak is belangrijk voor ISO 9001-certificering omdat het transparantie creëert, procesinputs en -outputs identificeert, voortdurende controle en verbetering mogelijk maakt en effectieve risico-identificatie en -minimalisatie ondersteunt.

ISO 9001-certificering stelt organisaties in staat een solide basis te leggen voor succes op de wereldmarkt en ervoor te zorgen dat ze hun beloften op het gebied van kwaliteit en klanttevredenheid waarmaken.

Document voor de industrie downloaden


Document voor de industrie downloaden

We hebben de belangrijkste bevindingen voor u samengevat in een duidelijk gestructureerd industrieel document.

Houd er rekening mee dat de enquête alleen beschikbaar is in het Duits.


  Aanbod voor uw onderdelen

  Over CNC24

  CNC24 Bedrijf

  CNC24, een merk van CNC24 GmbH, is een digitaal B2B-inkoopplatform waarmee op maat gemaakte precisiecomponenten transparant en efficiënt kunnen worden ingekocht.

  Fabrikanten uit 22 landen produceren de mechanische onderdelen individueel volgens de specificaties van de klant. De productieprocessen van de toonaangevende online marktplaats voor machinebouw omvatten draaien, frezen, plaatbewerking en additieve productie.

  Met zijn innovatieve platformoplossing creëert het technologiebedrijf een transparant proces voor de inkoop van productieonderdelen en digitaliseert het de waardeketen tot een volledig geautomatiseerd inkoopproces.

  De succesvolle positionering van het bedrijf als partner voor KMO’s op het gebied van digitalisering en innovatie werd in 2023 bevestigd toen het bedrijf de German Excellence Award in de categorie “Digital Startup Champions” en het keurmerk “Werkgever van de toekomst” ontving. Dankzij het wereldwijde netwerk van leveranciers kan het bedrijf altijd vrije capaciteit, hoge beschikbaarheid van materialen en tijdige levering van componenten garanderen.

  Voor de kwaliteitscontrole ondergaan alle onderdelen een extra testproces in het eigen meetcentrum voordat ze worden geleverd. CNC24 werd in 2019 opgericht door medeoprichters Willi Ruopp en Marlon Gerat. De start-up bedient alle industriële sectoren met een behoefte aan productieonderdelen – van speciale machines en installatietechniek tot IOT en medische, test- en meettechnologie.

  Verwante berichten